• baner2

ZARZĄDZANIE PRODUKTAMI I RELACJAMI

Dobra znajomość rynków Ameryki Północnej oraz Europy oraz duże doświadczenie w branży produktów spożywczych (FMCG – FOOD), pozwoliły stworzyć nam usługę, która polega na wprowadzaniu, zarówno Europejskich produktów na rynek Amerykański jak i Amerykańskich produktów na rynek Europejski. Jesteśmy profesjonalną i skuteczną firma brokerska specjalizującym się w :
•    Kompleksowej obsłudze dystrybutorów, którzy poszukują nowych brandów , otwartych na nowe rynki zbytu
•    Kompleksowej obsłudze producentów, otwartych na nowe rynki zbytu
•    Doradztwie i pośrednictwie  pomiędzy europejskimi produ-centami żywności a  dystrybutorami/Key Accounts w USA i odwrotnie
•    Product Development czyli wprowadzeniu nowych produk-tów do określonych kanałów dystrybucji, analizie rynku, moż-liwości rozwoju produktu oraz weryfikacją produktu zgodnie z wymogami  USDA i FDA w Stanach Zjednoczonych
•    Realizacji projektów Private Label i wsparciu marketingo-wym wprowadzanych produktów w USA i UE

HUDSON NAS - FOOD SOURCE TO :
•    Profesjonalne wsparcie w nawiązaniu relacji biznesowych na linii producent – dystrybutor
•    Doradztwo i budowanie relacji handlowych na rynku Ameryki Pół-nocnej
•    Promocję produktów na rynku Ameryki Północnej
•    Kompleksowe doradztwo w zakresie produktowym, cenowym, logistycznym
•    Profesjonalne doradztwo przy doborze producenta w projektach Private Label
•    Usługi związane z serwisem zwrotnym
•    Doradztwo w zakresie logistyczno magazynowym

Nasza działalność opiera się na kontakcie bezpośrednim z:
•    Producentami
•    Kupcami sieci
•    Dystrybutorami
•    Brokerami w różnych regionach USA specjalizującymi się w określo-nych kanałach dystrybucji

Back to top